Kiếm Thế Private Sever PK TTH
Hỗ trợ :
+Set hoàng kim + 16
+bạc,bạc khóa,đồng khóa nhận thoải mái
+Các thứ cần thiết như ngựa,túi phi phong 10...
Ae chỉ việc cày cấp,cày điểm bá vương
Nói chung là đủ cho ae pk thoải mái.
Hướng dẫn chơi game :
+Để có trang bị bá vương,các bạn cần tham gia hoạt động trong game như TDC,BHD,Tống kim,TDLT... để nhận rương mảnh ghép.
Sau khi đủ số lượng mảnh ghép,bạn đem tới sứ giả hoạt động để đổi lấy điểm bá vương.
Khi đủ điểm bá vương.Bạn tới thương gia tiêu dao để mua đồ.
Thêm nữa khi đi tống kim nếu đạt thứ hạng cao bạn sẽ đượng nhận đồng thương :
+ hạng 1 : 2v đồng
+ hạng 2-4 : 1v đồng
+ hạng 5-10 : 5000 đồng
--------------------------------------------
TRANG CHỦ (click here)